parallax background
Neka se čuje i za vas

PRIRUŽITE NAM SE

Radio stanice

Jedan od efikasnijih vidova oglašavanja. Radio se sluša u kolima, na radnom mestu, u buticima, prodavnicama, na pumpama, u kafićima. Tako da gde god da krenemo slušamo radio, samim tim je i velika verovatnoća da ćemo oglašavanjem na radiju postići cilj i doprti do velikog broja klijenata.

TV kanali

Televizija je i dalje najmoćniji medij za reklamu. Razlog je očigledan, imamo kompletan doživljaj - i ton i slika.

Internet portali

U današnje vreme svi koriste mobilnu tehnologiju i zahvaljujući njoj su u prilici da u svakom trenutku budu informisani. Sve manje se kupuju novine, jer vesti u novnama su već zastarele u odnosu na vesti na internet portalima. Utoliko je i prednost oglašavanja veća, jer je broj korisnika znatno veći i ciljna grupa je šira.
Mi smo tu za vas

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili ideje budite slobodni da nas kontaktirate